22.12.07

Veintidós consejos sobre tipografía


Autor: Enric Jardí
Editorial: Actar
Any: 2007

Vint-i-dos consells sobre tipografia (que alguns dissenyadors mai revelaran). I vint-i-dos coses que mai has de fer amb les lletres (que alguns tipògrafs mai et diran) és un llibre de receptes. En una època de puritanisme tipogràfic i de culte a les formes, aquesta llista de "el que et convé i del que no et convé" trenca alguns prejudicis explicant la tipografia d'una forma nova. "Si et deixen, compon a caixa esquerra", "No toquis massa els valors per defecte", "Condensa i expandeix les lletres" o "Evita segons quines lligadures" són el tipus de consells que l'autor dóna en aquest volum.